6.Bergen St. Georgs Gilde 
 


 


 

                                                 Bilde fra sommerturen 2013

 

Informasjon om gilde, historie etc.
 

*

Gildemester: Guri Kaland Sværen,  gkalands@broadpark.no             20års jubileum 2015
 
 * Meldinger fra gilde.

 

 
 * Gildets "Facebook" side.

 

 

*

Årets Terminliste. (2019)

 

Eldre terminlister:
   
* Siste årsmelding (2018).  

 

 

Eldre årsmeldinger:

 

 

Høstturen til Luster 2011

*

Årets komiteer og gildeledelse.

 

Eldre komiteer og gildeledelse:

 

 

*

Bilder (eldre)

*

Videoer

 

 

   

 

                                                                                                 (web: Claus Arne Wilhelmsen, caw@clausarne.com )