6.Bergen St. Georgs Gilde 
  


 

                                                 Bilde fra sommerturen 2013

 

Informasjon om gilde, historie etc.
 

*

Gildemester: Bjarne Eide,  bjgeide@gmail.com             20års jubileum 2015
 
 * Meldinger fra gilde.

 

 
 * Gildets "Facebook" side.

 

 

*

Årets Terminliste.

 

Eldre terminlister: 2015
   
* Siste årsmelding.  Siste Protokoll

 

 

Eldre årsmeldinger: 2015

 

 

Høstturen til Luster 2011

*

Årets komiteer og gildeledelse.

 

Eldre komiteer og gildeledelse: 2015

 

 

*

Bilder

*

Videoer

 

 

   

 

                                                                                                 (web: Claus Arne Wilhelmsen, caw@clausarne.com )