6.Bergen St. Georgs Gilde    
Meldinger
 postkort fra Belgia 1950
(klikk for større bilde) 
 

Teminliste for 2019 er klar

Årsmeldingen for 2018

 

 

Gildemøte tirsdag 19.november 2019 kl. 1930

JULEMØTE tirsdag 10. desember kl. 1900 (Biskopshavn kirke)

 

6. BERGEN ST.GEORGSGILDE - 25 år lørdag 15. februar. 


 
 


 


 
 


Støttemedlemskap i NSF
 

      

   

   

 

 

 

 


 


                                                                                                  (web: Claus Arne Wilhelmsen caw@clausarne.com )