6.Bergen St. Georgs Gilde    
Meldinger
 postkort fra Belgia 1950
(klikk for større bilde) 
 

Teminliste for 2019 er klar

Årsmeldingen for 2018

 

 

BERGENSGILDENES GÅREBUSLØP: Tirsdag 20. august kl 17.45

Melding fra gildeledelsen sentralt.
Ønsker nye kandidater til gildeledelsen.

 


 
 


 


 
 


Støttemedlemskap i NSF
 

      

   

   

 

 

 

 


 


                                                                                                  (web: Claus Arne Wilhelmsen caw@clausarne.com )