6.Bergen St. Georgs Gilde    
Meldinger
 postkort fra Belgia 1950
(klikk for større bilde) 
 

Teminliste for 2019 er klar

Årsmeldingen for 2018

 

 

Gildemøte tirsdag 21.mai 2019 kl. 1930

Melding fra gildeledelsen sentralt.
Ønsker nye kandidater til gildeledelsen.

 

Vårturen juni 2019, sammen med 5.gilde. Så langt er 37 påmeldt


Invitasjon til "Blå På Leir" 2019
 
 


 


 
 


Støttemedlemskap i NSF
 

       NB NB: Det er fortsatt behov for postvakter til KULtur på søndag

   

   

 

 

 

 


 


                                                                                                  (web: Claus Arne Wilhelmsen caw@clausarne.com )