6.Bergen St. Georgs Gilde    
Meldinger
 postkort fra Belgia 1950
(klikk for større bilde)
 


 

Teminliste for 2019 er klar

Årsmeldingen for 2018

 
 

Gildemøte 19. mars 2019

Melding fra gildeledelsen sentralt.
Ønsker nye kandidater til gildeledelsen.

 

Vårturen juni 2019, sammen med 5.gilde. Så langt er 37 påmeldt


 
 


 


 
 


Støttemedlemskap i NSF
 

   

   

 

 

 

 


 


                                                                                                  (web: Claus Arne Wilhelmsen caw@clausarne.com )