6. BERGEN ST. GEORGSGILDE                                                                                                    


ble stiftet 17. februar 1995 på initiativ av Per Olaf Johannessen. Per Olaf hadde vært gruppeleder for 6. Bergen speidergruppe i en årrekke, og var siden kretsleder. Han har også vært ansatt som sekretær i Norsk Speiderguttforbund, og kjente derfor alle sider av speiderarbeidet svært godt. Han hadde holdt god kontakt gjennom årene med venner fra 6. Bergen. Dette ble så grunnlag for å starte et St. Georgsgilde, med Per Olaf som første gildemester.

Ved stiftelsen deltok 16 medlemmer, de fleste fra 6. Bergen og 2. Bergen speidergrupper, som hørte til Bergens Ynglingeforening. Medlemmer fra andre grupper innen NSF og KFUK er kommet til, og pr. 30 06 05 har gildet 34 medlemmer. Disse har altså bakgrunn fra 2. og 6. Bergen, og ellers fra 16. Bg, 23. Bg, 1. Fjøsanger, 1. Skjold, KFUK, FA og flere.

Gildet har møte hver måned, vanligvis kl. 1930, og vi holder på til ca. kl. 2200. Vi har møtene i Peisestuen, Halvorsens & Thesens Aldersbolig, Øijordsveien 3, eller ute i marken. 
Første weekend i september har vi vanligvis en større tur, til interessante steder her vest. Vi har bl a vært på Hodnaberg og Stalheim, i Rosendal, i Bjørn West-området i Masfjorden, i Rosendal, på Mjøfjell, i Modalen, i Jølster og Bokbyen i Fjærland, på Bømlo og på Voss m.m.

Gildet deltar i fellesarrangementer med de andre Bergens-gildene, på St. Georgsdag 23. april og på Fellowship-dagen 25. oktober, og deltar på kretsarrangementer som Vårmanøvren og Bymanøvren.
Vi har også tatt ansvar for det felles gildearbeid i Bergen, ved at våre medlemmer Per Olaf  Johannessen og Liv Hjorth har vært distriktsgildemestre. Gildene i Bergen er flinke til å invitere hverandre uformelt til sine egne arrangementer, som f. eks. 3. gilde til kultursøndager, og 5. gilde til sangkvelder. Dugnadsarbeid er et naturlig felt for gildet, alt etter hva som kan være aktuelt.

6. gilde utfører et betydelig arbeid for gildearbeidet i Norge gjennom å ta ansvar for forvaltningen av Frimerkebanken.
Både banksjef og direksjon hører til vårt gilde.