Trykk ("stikk") med motiv fra Bergen: (klikk på bilde)
Kobberstikk  fra  perioden 1580 - 1767

Vi snakker ofre om Scholeus stikk, Bertius stikk, Merian stikk, og flere. På denne siden skal vi beskrive forskjellene på disse stikkene. Samtidig skal vi vise en oversikt fra de mest kjente stikkene fra Bergen og omegn. (sidene er ikke ferdige)
                                                                            
Flere stikk fra Bergen: 1, 2, 3, 4
 

 

Georg Braun og Franz Hogenberg er utgiver. 1582

Håndkolert kobberstikk, 32,5 x47,5 cm første gang utgitt 1588 senere fremtil 1624. Stikket er signert Hieronymus Scholeus "Bergen" og er den første avbildning av byen.

I begynnelsen av 1600 tallet, og fram til 1700 tallet ble det i Køln utgitt et stort  og rikt illustrert byatlas i 6 bind (1572 - 1624). Det første bindet hadde tittelen "Civitates Orbis Terrarum" som var et slags supplement til A Ortelius sitt kartverk.

Vil du vite mer om Scholeus og forskjellige stikkene klikker du på stikket.

 

 

 

1Hieronymus Scholeus 1582
 


Francesco Valegio 1616

Francesco Valegio kobberstikk fra 1616 (1575)

"
Nuova Raccolta di le più Illustri et famose citta di tutto il mondo" Utgitt i Italia, Venezia. Mange mener at trykket er eldre enn 1616 da Valegio utgav sitt første utgave av atlaset i 1575. Dette er en miniatyr av Scholeus sitt stikk. Derfor blir detaljene små. Størrelsen er bare 13,7 x 9 cm. bladstørrelsen er kun 19,4 x 12,7 cm

Se også Scholeus stikket fra 1582
 
 

 

Petrus Bertius hånkoloret kobberstikk 1616

Petrus Bertius stikket er fra 1616, og utgitt i atlaset Ptolemy's "Geographia (Theatrum Geographiae Veteris)". Første utgaven av verdensatlaset ble poblisert  så tidlig som i 1600. Denne miniatyrutgaven ble kalt "Commentariorum rerum Germanicarum libri tres". Størrelsen av atlaset er bare 17,9 x 23,8 cm, og billedstørrelsen er kun 13,7 x 18,9 cm. Stikket er en kopi av Scholeus.

Petrus Bertius var allsidig på mange måter. Han var teolog, matematiker, historiker, geografier og kartograf. I begynnelsen av det 1600 tallet fikk han i oppdrag fra Kong Louis XIII å lage et miniatyratlas med basasis i kart fra Mercators store kartverk.

 

Petrus Bertius

Petrus Bertius 1616
 


Meiser/Kieser 1623

Meiser/Kieser kobberstikk fra 1623

By atlas, som inneholder 800 stikk, laget av Daniel Meisner og publisert av Paulus Fürst i Nürnberg. Første gang publisert som "Thesaurus Philo-politicus" i 1623 og senere som "Sciographia Cosmica", Størrelsen er 14.5 x 10 cm kobber gravering, bildestørrelse 18.5 x 15 cm, laget i perioden 1623-1650, og trykt i 1678 men 50 år etter Meisers død (1625).

Meisers graveringer er eksempler av renessansens kunst og kultur.
 

 

 

 

Matthaus Merian hånkoloret kobberstikk 1641

"Bergen" fra hans "Tobogafia", eller "de rebuspublicks hanseatics", et stikk fra et av 21 bind. Billedstørrelsen er 19,5 x 30 cmStikket er betydelig mindre en Scholeus stikket, og har lagt inn trær som også er særpreget fra av ham.

Utgiver er Johan Angelius Werdenhagen  og er et verk om hanseatene.

Matthaus Merian d.e (1592 - 1650) er fra Sveits og født i Basel. Matthaus Merian og sønnen (1621 - 1687) laget en rekke "ansikt" til byer , kart og prospekter fra hele Europa. Matthaus Merian d.e var filosof og kunstner.

 

 

Matthaus Merian 1641
 


Alain Manesson Mallet (1630 - 1706) Håndkollorert kobberstikk størrelse 138 x 96 mm Utgivelse på fransk og tysk.

Fransk kartograf og ingejour som som startet som soldat i regimet under Louis XIV, og er mest kjent ved å utgi en mini utgave av atlaset "Description de l'Univers" i fire bind med kart, prospekter over den kjente verden på den tid. Verket inneholder også kart fra Amerika, Asia og nord områdene. Verket er også kjent som "Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses". Flere av kartene er miniatyrer av Abraham Ortelius kart og Scholeus.
 

 

 

 

Alain Manesson Mallet 1683
 


Arnold Bloem
(Conraet Decker) Håndkollorert kobberstikk. Størrelse: 18,5 x 28 cm.

Trykket er hentet fra W.Schouters verk "Reisetogt naar en door Ostindien.."
Stikket utkom for første gang i 1676, men er også utgitt i en senere utgivelse som er svært lik. (Amsterdam eller Utrecht 1775 eller 80) Stikket viser slaget på Vågen mellom den engelske og hollandske flåten. Nykirken ble bygget på den tiden, og strandsiden er rett plassert. Denne siste platen har ikke Deckers signatur.
 
 
Arnold Bloem 1676
 
Arnold Bloem (Hollandsk) Kobberstikk størrelse: 29,5 x 36,5 cm

Utkom i Wien 1670 i Galaezo Prioratos verk "Historia de Leopoldo Cesare" del II. Stikket viser slaget på Vågen mellom den engelske og hollandske flåten,fant ikke sted den 12. som stikket pussig nok angir, men 2. august 1665. Trykket viser at Rosenkranstårnet hadde tårn og ikke spir, og kanonene ble avfyrt fra Sverresborg.

Hentet fra hollansk Wikipedia
 
Arnold Bloem 1670
 
Henri Abraham Chatelain (1684 - 1743) var fransk kartograf og utgiver. Kopperplate graveringen er fra 1720. Utsnittet er ca 120 mm x 142 mm og er også inspirert fra Scholeus.

Hans mest kjente verk er "Atlas Historique" med 7 bind som inneholder kart og prospekter fra hele verden. Dette ble utgitt i to perioder 1705 - 1720 og 1732 - 1739. Amerika kartene er svært detaljrike er også hans hovedverk.

tekst: CAW
 
H.A. Chatelain 1720
 


Kopperplate gravering fra 1782


Tittelen er: "Perspective of Bergen, the Capital of Norway." og
"Engraved for MILLAR's New Complete of Universal SYSTEM of GEOGRAPHY"
Utgitt av George Henry Millar, London, og trykt av Alex Hogg. Gravøren er: John Thornton 1782.
Total størrelsen er 25cm x 39cm, og billedstørrelsen er 20cm x 30cm.

Verket inneholder en mengde by prospekt fra den kjente verden, mange kart og kjente personligheter.
 

 

 

John Thornton 1782