6. Bergen St. Georgs Gilde
Historie

 

         
 

St. Georgsgildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye,  har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene utendørs. Turer er også viktige.

St. Georgsgildene støtter speiderarbeidet på lokalt plan, for å fremme et positivt og verdifullt ungdomsarbeid. Gildebevegelsen har inngått samarbeidsavtaler med speiderforbundene for at dette støttearbeidet skal få god effekt.

St. Georgsgildene gir deg et godt sosialt nettverk, med positiv bruk av fritid, og er en fin avkobling fra mulig stress og mas i hverdagslivet. Gildearbeidet utvikler godt vennskap !

6. Bergen St. Georgsgilde ble stiftet 17. februar 1995 på initiativ av Per Olaf Johannessen. Per Olaf hadde vært gruppeleder for 6. Bergen speidergruppe i en årrekke, og var siden kretsleder. Han har også vært ansatt som sekretær i Norsk Speiderguttforbund, og kjente derfor alle sider av speiderarbeidet svært godt. Han hadde holdt god kontakt gjennom årene med venner fra 6. Bergen. Dette ble så grunnlag for å starte et St. Georgsgilde, med Per Olaf som første gildemester.

Ved stiftelsen deltok 16 medlemmer, de fleste fra 6. Bergen og 2. Bergen speidergrupper, som hørte til Bergens Ynglingeforening.. Medlemmer fra andre grupper innen NSF og KFUK er kommet til, og pr. 30 06 05 har gildet 34 medlemmer.

Gildet har møte hver måned, og første weekend i september er det tur, til interessante steder her vest. Vi har bl a vært på Hodnaberg og Stalheim, i Rosendal, i Bjørn West-området i Masfjorden, i Rosendal, på Mjøfjell, i Modalen, i Jølster og Bokbyen i Fjærland, på Bømlo og på Voss m.m.