Bilder fra valg møte 2006: (klikk på bilde)    hvem sto på valg
November 2006
Foto: Anny Svendsen