Bilder fra "Vårmanøveren år 2006  familieløypen": (klikk på bilde)
mai 2006
Foto: Claus Arne Wilhelmsen og Anny Svendsen