Bilder fra "Høstturen til 6. Bergen St. Georgs Gilde september 2004": (klikk på bilde)
til Stord og Løkling gruber
Foto: Anny Svendsen