Bilder fra gildemøte i januar med opptagelse av nytt medlem Åge Larsen: (klikk på bilde)
Januar 2006
Foto:  Anny Svendsen

Erik Hjorth og Åge Larsen