Bilder fra "bli kjent kveld" i forbindelse med Englandstur, juli 2007: (klikk på bilde)
juni 2007
Foto: Claus Arne Wilhelmsen