Bilder fra gildetur til Ankerhytten på Sandviksfjellet: (klikk på bilde)
mai 2006
Foto: Anny Svendsen