Bilder fra gildemøte i Nykirkens krypt (klikk på bilde)
Februar 2007
Foto:  Claus Arne Wilhelmsen