Bilder fra gildetur til Jokleberg på Landåsfjellet: (klikk på bilde)
mai 2007
Foto: Odd Gjørstein Dahle og Claus Arne Wilhelmsen