Bilder fra gildemøte på Tesen mars 2007: (klikk på bilde)
mars 2007
Foto: Claus Arne Wilhelmsen