Bilder fra Julemøte 2006: (klikk på bilde)
desember 2006
Foto: Anny Svendsen