Bilder fra "10 årsjubileet til 6. Bergen St. Georgs Gilde": (klikk på bilde)
Tirsdag 17. februar 2005
Foto: Anny Svendsen