Bilder fra gildetur til Kåken og Rundemanen: (klikk på bilde)
september 2008
Foto: Trond, Guri Kaland Sværen og Claus Arne Wilhelmsen