Gildetur til Luster 17. - 19. juni 2011 (klikk på bilde)

juni 2011

Foto: Olav Aspholt   (oaspholt@broadpark.no                                                                                ( "klikk" til bilde fra bilde )