St. Georgsdag, 23.april 2010, i Bønes kirke: (klikk på bilde)
April 2009
Foto: Claus Arne Wilhelmsen  clausarne@getmail.no                                                                ( "klikk" til bilde fra bilde )

 

 

 

 

\