Byvandring i Sandviken, Bergen, 4.. oktober 2009: (klikk på bilde)

Innkalding til tur

Oktober 2009

Foto: Claus Arne Wilhelmsen  clausarne@getmail.no                                                                ( "klikk" til bilde fra bilde )