Informasjon                                             
 

 

    
                                                         (NB link)                                                                                                   

 
St. Georgsgildene i Norge er en organisasjon for
 
 

*

tidligere speidere og speiderledere
 

*

andre voksne som vil samarbeide med speiderbevegelsen og støtte opp om den
     
  Formålet for St. Georgsgildene er
  1 Å hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til gildeideene -
    slik disse er uttykt i speiderloven.
     
  2 Å arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
     
  3 Å arbeide for mellommenneskelig, toleranse og forståelse.
     
 

Betegnelsen ”gilde” stammer fra middelalderen og ble brukt om sammenslutninger av mennesker med felles interesser, til gjensidig hjelp og beskyttelse. Etter at kristendommen ble innført i Nord-Europa fikk gildene preg av den, og de ble ofte viet en bestemt helgen. I pakt med denne tradisjonen har St. Georgsgildene tatt sitt navn fra speidernes skytshelgen.

 Pr. 01 01 09 er det 80 gilder i Norge med 1.450 medlemmer, og 28 direktemedlemmer. St. Georgsgildene i Norge er tilsluttet International Scout and Guide Fellowship – ISGF.

St. Georgsgildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye,  har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene utendørs. Turer er også viktige.

 St. Georgsgildene støtter speiderarbeidet på lokalt plan, for å fremme et positivt og verdifullt ungdomsarbeid. Gildebevegelsen har inngått samarbeidsavtaler med speiderforbundene for at dette støttearbeidet skal få god effekt.

 St. Georgsgildene gir deg et godt sosialt nettverk, med positiv bruk av fritid, og er en fin avkobling fra mulig stress og mas i hverdagslivet. Gildearbeidet utvikler godt vennskap !