Velkommen til Speidernes Frimerkebank.

 

Speidernes Frimerkebank er en del av det arbeidet St Georgsgildene i Norge driver.

Frimerkebankens formål er å samle frimerker og filatelistisk materiale og bringe dette tilbake til speiderne eller andre, enten ved salg eller bytte. Frimerkebanken er en ideell organisasjon som pløyer sitt driftsoverskuddet tilbake til speiderarbeidet.

  Her på våre hjemmesider kan du finne:
            + oversikt og bilder av speiderfrimerker fra hele verden
            + opplisting av spesialstempler fra norske speiderleirer og andre
         speiderarrangement
            + linker til andre hjemmesider hvor hovedemnet er speiding og speiderfilateli
            + tilbud på  frimerkepakker fra mange land
           
+ tilbud på spesialstempler fra tidligere speiderleirer og andre speider-
        arrangementer.

  Hvem er St Georgsgildene i Norge
(vil du vite mer, klikk her)

St Georgsgildene er en organisasjon for:

         ·        Tidligere speidere og speiderledere
·        Andre voksne som vil støtte opp om speiderbevegelsen
·        Alle som søker et positivt fellesskap rundt speideridealene

  og har ca 2500 medlemmer i Norge.

Kontakt oss

Speidernes Frimerkebank kan treffes på følgende adresser:    

Leder:                   Sverre Shetelig, Jacob Aalls gt.40b, 0364 Oslo  
                                               Telefon 22 60 75 07 eller mobil 412 40 008
                         
e-post:  sverre@shetelig.net

Webmaster:            Claus Arne Wilhelmsen, telefon: 55 18 54 92
/ 90 92 90 15
                         e-post: 
caw@clausarne.com