Bergensgildene på tur: Verdensjamboreen i London 2007    
         
   

St.Georgs Gildene i Bergen

 

 

 
Distriktsgildemester:  
                 Per Johannessen,  Tlf.: 55 90 23 27      Årsrapport for distriktgildemestre 2014  
                     e-post: perjohannessen42@yahoo.no           
       Tenkedagen, februar 2016       
  3.Gilde:    Linda Amundsen        li-s-am@online.no          
              
  5.Gilde:    Kari Semming Olsen   Kari.semming.olsen@gmail.com          
       
  6.Gilde:    Bjarne Eide                  bigeide@gmail.no  
 
 
           
  Bergensgildenes turgruppe: Jan Helge Støve  janstove@gmail.com         
 
 
            
Fellesturene:   Erik Næsgaard   lengerik@gmail.com    og  Per Riisnæs  per.riisnaes@travel-planners.no
 
          
Bilder fra fellesturen til Budapest / Wien, oktober 2015 :  https://www.flickr.com/gp/caw47/ted6b6
 

 

 
                               

     
              Gildetur til Lihauen  2008           Gildetur til  Brownsea Island 2007