5. og 6. Bergen St. Georgs Gildenes   

Vår/Sommertur 7. juni 2019


 

     

I år er vårturen tenkt lagt til Bømlo og Moster. Der har vi tenkt å overvære Mosterspelet. Også i år arrangerer vi tur i samarbeid mellom 5. og 6. Gilde. Foruten at det er hyggelig å samarbeide og å treffe andre gildevenner, er det også et økonomisk aspekt opp i det hele. Det blir flere å dele felleskostnadene på og turen blir også rimeligere.

Reiserute
Reiseruten er planlagt som følger: Avgang fra Bergen bystasjon fredag morgen/formiddag i innleid turbuss. Videre til Krokeide fergekai og ferge til Hufthamar, Austevoll.  Her blir det stopp for omvisning på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon. Turen går videre til Husavik fergekai og ferge til Sandvikvåg. Fra Sandvikvåg forsetter vi videre til Mosterhamn.  Retur via E39 til Sandvikvåg og ferge til Halhjem. Retur til Bergen bystasjon samme kveld ca. 23.30. Informasjon og flere detaljer vil komme når alle detaljene kommer på plass.

Reisefakta:
Dagstur med leid turbuss fra Tide AS.

Inkludert: 
Reise T/R Bergen/Bømlo med buss inkludert ferger og bompenger.
Omvisning hos Havforskningsinstituttets forskningsstasjon. Billetter til forestillingen «I slik ei natt». Måltider: Lett lunsj på Austevoll. Varmrett på Moster Amfi. Skulle noen ha spesielle behov angående mat (allergier etc.) vennligst gi beskjed om dette ved påmelding.

Pris:
Vi har kalkulert med ca. 30 personer/deltakere. Ut i fra dette vil prisen bli: ca. Kr. 1.700,-.   (Vil bli fastsatt når programmet er fastlagt og antall deltakere er kjent). Depositum kr. 500,-.

Bindende påmelding:            
Påmelding på E-post:    brynjulf.eide@gmail.com   og ved innbetaling av depositum Kr 500,- til konto 9713.13.01077
Påmeldinger vil bli notert fortløpende når depositum er innbetalt.

                                               Frist for påmelding:                 4. mars 2019

Kontaktpersoner:
      
 
Brynjulf Eide      telefon 969 06 288
       
Wenche Eide     telefon 481 59 092

Turen/Programmet er utarbeidet i samråd mellom 5. og 6. Gilde.
Det er per dato ikke inngått bindende avtaler med aktuelle institusjoner. Det tas derfor forbehold om at det kan bli justeringer i programmet.

Tekstboks:  
Program for dagen på Austevoll
På Austevoll vil vi avlegge besøk hos Havforskningsinstituttets forskningsstasjon. 

Forskningsstasjonen Austevoll er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store utearealer er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området.
Forskningsstasjonen har et bredt spekter av fasiliteter på land og i sjø for hold av fisk og skalldyr gjennom hele livssyklusen. Forskningsstasjonen ble etablert i 1978 og har i over tretti år vært en sentral aktør for både forvaltning og næring. En rekke banebrytende arbeider og høydepunkter i forskningen gjør at stasjonen har høstet bred internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med marine arter. I dag står grunnleggende studier av fiskevelferd og økologiske effekter av akvakultur sentralt. Ved stasjonen er det etablert egne fasiliteter for grunnleggende studier av faktorer av betydning for fiskens velferd og evne til å mestre livet i oppdrett.  Forskningsstasjonen har for tiden stamfiskbestander av kveite, torsk, hyse og berggylt. I tillegg er det vi for tiden gående mindre mengder av sild, ål, blåskjell og kamskjell som inngår i ulike eksperimenter.

Program for dagen på Moster
Vi ankommer Moster tidlig ettermiddag. Her inntar vi et varmt måltid før kvelden vies til teaterforestillingen «I slik ei natt».

Mosterpelet «I slik ein natt»
I slik ei natt er skrevet av Svein Tindberg. Han er en av Norges fremste skuespillere og tekstformidlereKjetil Bjerkestrand, en av Norges mest renommerte komponister av film- og teatermusikk, har komponert musikken til sagnspillet. På scenen står omlag 80 av Bømlo Teater sine eine skuespillere, forsterket av noen profesjonelle aktører. 

I slik ei natt skildrer Olav Haraldsson sitt liv og reise før han kom til Moster og sette kristenretten i 1024. Vi følgjer det unge kongsemnet, etterkommere etter Harald Hårfagre, gjennom de foregående opplevelsene som endrer han fra en nådeløs viking og drapsmann til den kristne legenden senere kjent som Olav Digre, Hellige Olav og Rex perpetuus Norvegiae, Norges evige konge. Handlinga foregår på Moster, i England, i Frankrike, ombord på skipa, i Cádiz og på kongsgarden i Borg. Vi møter et rikt persongalleri og Tindberg har på mesterlig vis flettet vågal humor sammen med grunning over eksistensielle spørsmål om tro, liv og død. Problemstillingene er gjort like relevante for menneske i dag som den gang, enten det gjeld tro eller menneskeverd. Svein Tindberg har funnet en moderne vei inn i et slags mysteriespill som blir styrket av Bjerkestrand sin musikk, Ivar Tindberg sin regi og det visuelle uttrykket til scenograf og kostymedesigner Gjermund Andresen 

Litt om handlingen iMosterpelet «I slik ein natt»
I slik ei natt fokuserer på vikingkongen og legenda Olav Haraldsson, både før, medan og etter at han presenterte kristenretten på Mostratinget i 1024. Denne hendinga for snart eitt tusen år sidan markerer det store sédskiftet i norsk kultur: overgangen frå norrøn- til katolsk rettspraksis. Framsyninga har ei dramatisk og spanande oppbygning, der handlinga utspeler seg på fleire stader og i ulike årstal. Hovudsetet er på Moster, og elles er me i Greenwich i England, Cádiz i Spania, Rouen i Frankrike og kongsgarden i Borg Framsyninga byrjar på Moster i 1030. Det er natt og storm. Den unge kvinna Gyril fortel far sin, Sigurd, at det ligg ein framandbåt nede i hamna, og fleire av mennene spring for å finne ut av kva som føregår. I kyrkja sit det ein mann med spyd. Når mannen byrjar å skjere laus kyrkjeklokka tar ho til å ringje og folket på Moster strøymer til. Mannen er Tore Hund og det han har å fortelje folket gjer dei sjokkerte og rasande. Så hoppar me fleire år tilbake. Me startar i 1011 og jobbar oss framover i både tid og stad på Moster og i England, Spania, Frankrike og Borg. Me drar blant anna til ein vikingleir i Greenwich der Olav Haraldsson og fosterfaren hans Rane oppheld seg saman med mennene sine. Dei er der saman med handelsmannen Sigurd og hans menn frå Moster. Seinare får dei besøk av Torkjell Høge som kjem med fylgjet sitt og trælen Omar. Dei har vore hjå kong Ethelred og krevd løysepengar for å ikkje angripe han. Etter kvart vert Alfegus, Erkebiskopen av Canterbury, ført inn til dei. Alfegus har vore fangen til Olav dei siste sju månadane. Det oppstår ein konflikt mellom Olav og Sigurd. På Moster er borna ute og leikar. Undervegs lærer Tora dei historiene bak reglene deira. Gyril sit og ser på og mora hennar, Ragnhild, kjem ut til dei. Når ungane spring for å leike gøyme og telje, har Gyril og Ragnhild ei stund i lag. Mennene på havet med Rane (Randolf Walderhaug) i spissen. Foto: Magne Langåker Me fylgjer karakterane vidare medan nokre av mennene kjem heim og andre må kjempe mot havet. Me får møte Assia, ei lokal kvinne i Cádiz, som hjelper mennene med å kome til hektene igjen, og me får sjå kva som gjer at Olav Haraldsson drar til Rouen for å verte døypt. I Borg trener kongen og bisp Grimkjell med våpen under leiing av Rane. Dei får besøk av to brør frå Langøya i Hadsel, Gunnstein og Karle, som gir kongen nye opplysningar om Tore Hund og støttespelarane hans. Me flyttar oss tilbake til Moster i 1024. Mostratinget går mot slutten og på sletta ventar mellom anna Sterke-Ravn, Bror, Jorid og Tora for å høyre kva tinget har kome fram til. Medan dei ventar kjenner Jorid at vatnet går og Tora må hjelpe henne ut. Mennene kjem ut frå tinget og fortel dei som er der om dei nye lovane, noko som vert møtt med misnøye frå folket som ikkje vil verte fortalt korleis dei skal leve og oppføre seg. Sterke-Ravn og Bror kjem springande og fortel at Åsmund vil setje den nyfødde jenta ut for å døy fordi det er noko galt med henne. Olav stoppar han. Olav gir barnet namnet Kristina og bisp Grimkjell døyper henne.  Me endar til slutt opp der me starta, med Tore Hund i kyrkjetårnet på Moster i 1030. Det han fortel folket gjer dei sjokkert og rasande, men presten får roa dei ned. Han ber dei om å gå slik at han kan snakke med Tore åleine. Tora kjem ned til dei i lag med Kristina som no er seks år gammal. Tora og presten snakkar med Tore i lag. Kan dei få Tore Hund til å endre meining?
(Teksten er hentet fra Bømlo teater)

Turkomiteen
Brynjulf Eide

   
           
           
     

( web: Claus Arne Wilhelmsen caw@clausarne.com )