5.Bergen St. Georgs Gilde

 
      
                                                                                                                   ( 5. Bergen St. Georgs Gilde mars 2015 )
 


      
Informasjon om gilde, historie etc.
 

*

Gildemester: Kari Semming Olsen,   Kari.semming.olsen@gmail.com 

 
   * Meldinger fra gilde

 

 
   * Gildets "Facebook" side.

 

 

*

Årets Terminliste.

 

Eldre terminlister: 2015
   
* Siste årsmelding. (2015)

Høsttur til Sandven hotell 2012

 

Eldre årsmeldinger: (2014)               Sangkveld 2012
       
   * Årets komiteer og gildeledelse.

       På vei til Kinnaspelet  2012
  Eldre komiteer og gildeledelse:
   
   * Bilder
   
   * Videoer
   
   
   
       
                Høsttur til Botn 2014                                                                           (web: Claus Arne Wilhelmsen, caw@clausarne.com )