5.Bergen St. Georgs Gilde

 
      
                                                                                                                      ( På vei til Kinnaspelet  2012 )
 


 
Informasjon om gilde, historie etc.
 

*

Gildemester: Jan Helge Støve ,   janstove@gmail.com

  * Meldinger fra gilde

 

 
  * Gildets "Facebook" side.

 

 

*

Årets Terminliste.

 

Eldre terminlister
   
* Siste årsmelding.

Høsttur til Sandven hotell 2012

 

Eldre årsmeldinger:               Sangkveld 2012

 

 

 

*

Årets komiteer og gildeledelse.  

 

Eldre komiteer og gildeledelse:

 

 

*

Bilder

*

Videoer

 

 

   

 

                                                                                         (web: Claus Arne Wilhelmsen, caw@clausarne.com )

 

   
     
 

 

   
                             Høsttur til Botn 2014